عنوان
اولین جلسه  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۳۹۹/۰۹/۰۲
گزارش

بسمه تعالی

صورتجلسه اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی تمام هوشمند خدیجه کبری(س)

یکشنبه مورخ 2/9/99

منتخبین انجمن: آقایان رحمتیان، فرامرز، چالوئی، حسنی مهربان، طباطبایی، اکبری، رضایی، نمازی، زند، موسوی راد

اولین جلسه انجمن با حضور مدیران مجتمع و منتخبین اولیا برای انجمن سال تحصیلی 1400-1399 در ساعت 15 یکشنبه دوم آذر ماه 99 به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

در این جلسه پس از قرائت قرآن، گزارشی توسط دکتر حسینی از عملکرد سال گذشته مجتمع خدمت حضار ارائه و در خصوص قبول شدگان کنکور سال 99 و رتبه مجتمع در آزمون نهایی امسال صحبت شد.

 در ادامه جناب آقای رحمتیان ریاست محترم انجمن در سال گذشته تحصیلی گزارشی را خدمت اعضای محترم ارائه نمودند.

در این جلسه سرکار خانم تهرانی موسس و مدیریت مجتمع، ضمن تبریک به اعضای محترم انجمن، خواستار اعلام توانمندی های اعضا در خصوص همراهی با مدرسه شدند

اعضای منتخب ضمن معرفی خود و ارائه پیشنهادات، حیطه فعالیت خود در کارگروه ها را اعلام نمودند و رئیس، نائب رئیس و دبیر انجمن نیز انتخاب شدند که به این شرح است:

- آقای حمید رحمتیان ریاست انجمن

-  آقای دکتر فرامرز نایب رئیس انجمن

- آقای حسنی مهربان دبیر انجمن

- حاج آقای چالویی کارگروه دینی و مذهبی

- آقایان دکتر فرامرز، زند و حسنی مهربان کارگروه اجتماعی و پژوهشی

- آقایان موسوی راد و حسنی مهربان کارگروه هنری فوق برنامه

- آقای نمازی کارگروه علمی و فناوری

  • آقایان رحمتیان و طباطبایی و رضایی کارگروه تربیت بدنی و بهداشت
  • آقایان اکبری و رضایی کارگروه مالی عمرانی و رفاهی

 

جلسه با ذکر صلواتی در ساعت 30/16 به پایان رسید