توجه...توجه

 
کلیه پرسنل این مجتمع دوره های ICDL و همچنین نرم افزارهای تخصصی بردهای هوشمند را گذرانده اند.

کادر آموزشی و علمی

 
 
 
  دبیر پایه اول
  پریناز نیرزاده نوری

                                           

فرزند مرحوم استاد نیرزاده

گذراندن دوره هاي روانشناسی تربیتی
دارای 29 س
ال سابقه تدریس پایه اول
گذراندن کلاس های ضمن خدمت
مشاور تحصیلی پایه های پیش دبستانی و اول دبستان
مشاور در امور کودک و خانواده

دارای 31 سال سابقه در مجتمع

   دبیر پایه دوم
 
طاهره حسینی
ارشد علوم تربیتی
کارشناس شیمی
 
 
فهیمه اکبری
ارشد ریاضی
 
 

2 سال  سابقه در مجتمع

11 سال سابقه آموزشی

 

2 سال سابقه در مجتمع

9 سال سابقه آموزشی

  دبیر پایه سوم
 
 ناهید مقیسه
لیسانس روانشناسی و علوم تربیتی

گذراندن دوره هاي ادبیات عرب
دارای 11سال سابقه تدریس دینی و قرآن در کلیه پایه ها
دارای 8 سال معاونت پرورشی

دارای 25 سال سابقه در مجتمع

                                    مسئول  زبان
   رویا قربانی
 
دارای 5 سال سابقه کاری در مجتمع
     
  هدایا پایه ششم و هفتم
 
 
فائزه مجیدی
کارشناسی ارشد کامپیوتر
 
3 سال سابقه در مجتمع
10 سال سابقه آموزشی
  دبیر ریاضی پایه های پنجم و ششم
 
 
کژال حشمتی
کارشناس کامپیوتر گرایش سخت افزار
 


دارای 11 سال سابقه تدریس در مدارس

دارای  11 سال سابقه در مجتمع

  دبیر ورزش پایه های پیش تا ششم
 
 
مریم نصیری
 

 
دارای 7 سال سابقه آمزش تکواندو

داور مسابقات و عضو هیئت تکواندو

  دبیر هدیه پایه های پیش تا ششم
 
 
ناهید مقیسه
لیسانس روانشناسی و علوم تربیتی
 
گذراندن دوره هاي ادبیات عرب
دارای 11سال سابقه تدریس دینی و قرآن در کلیه پایه ها
دارای 8 سال معاونت پرورشی

دارای 25 سال سابقه در مجتمع
  مربی پایه پیش دبستان
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      دبیر ادبیات
 
 
 غزاله صادق زاده
کارشناسی ارشد ادبیات
 
طاهره حسینی
ارشد علوم تربیتی
کارشناس شیمی
 
 
 
دارای 8 سال سابقه کار
دارای 8 سال سابقه در مجتمع
 

2 سال  سابقه در مجتمع

11 سال سابقه آموزشی

 

   
                             کارشناس تربیت بدنی
 
 
مریم نصیری
دارای 7 سال سابقه آموزش تکواندو
داورمسابقات و عضو هییت تکواندو
   
                          دبیر هنر و خوشنویسی                   
 
 
بهار دستوری
 
 
2 سال سابقه در مجتمع
11 سال سابقه آموزشی
                                                دبیر عربی
 
زهرا باباخانی
کارشناس زبان و ادبیات عرب
7سال سابقه تدریس عربی در آموزشگاه ها
10 سال سابقه در مجتمع
 
     
     
            معلم ریاضی و  پایه سوم و چهارم و کانگورو
 
 
 
 
نیلوفر نظیرپور
کارشناسی ارشد ریاضی
 
 
4 سال سابقه در مجتمع
2 سال سابقه آموزشی
                     کمک مربی پیش دبستان
 
نیلوفر نادری
کارشناس زیست
 
 
دارای 5 سال سابقه کاری در مجتمع
     
                    کمک مربی پیش دبستان