مدیریت

 
سرکار خانم نسرین عباسپور تهرانی :
 
موسس مجتمع و مدیریت دبستان
 
دارای 40 سال سابقه مدیریت در آموزش و پرورش
 

جدول زمان بندی ملاقات با مدیران مجتمع